markedsføring af håndværker 2022

Markedsføring af håndværker : Sådan får du flere kunder i 2022

gode råd til selvstændige 22
Lasse Peter Nielsen

Forfatter

Her er mit bud på markedsføring af håndværksvirksomheder i 2022. Ofte hører jeg om håndværkere, der ikke markedsfører sig og mange nævner det fordi at de har travlt. De mener ikke at det ikke er nødvendigt. Det hænger nok sammen med, at man som virksomhedsejer gerne vil bevare overblikket. Hvis man har mange projekter i gang, skal man have et ekstra godt overblik over både de ansatte og arbejdsopgaverne. Jeg tror det kan virke afskrækkende, da man vil  give kunderne den bedste service og derfor fokusere der i stedet. 

Hvorfor er markedsføring af håndværk vigtigt i 2022?

Selvom der er mange argumenter for ikke at prioritere online markedsføring, så synes jeg stadigvæk at flere håndværker burde markedsføre sig online. Forestil dig at flere virksomheder, der leverer samme håndværk som din virksomhed, satser på at markedsføre sig i dit område. Det vil på sigt have økonomiske konsekvenser i form af faldende omsætning, og derfor skal man prioritere markedsføring højt nu, imens de fleste i branchen drukner i arbejde. Uanset hvilket håndværk du udfører så håber jeg at du vil kunne bruge indholdet. Skulle jeg markedsføre en håndværksvirksomhed fx en tømrer, elektriker, murer, mekaniker, maler, VVS’er, gartner eller et montagefirma, så ville jeg gøre det sådan her:

Hvad er jeres mål?
Vision, mission og delmål

Det er sundt for en virksomhed – og for virksomhedens ansatte – at have et langsigtet mål; En vision der definerer et næsten utopisk billede af den ønskede fremtid. En vision er tilnærmelsesvis uopnåelig men fungerer som en ledestjerne for virksomheden og kan være med til at motivere medarbejderne. Derudover giver den et overblik over hvad virksomheden arbejder hen mod. 

Et eksempel på en vision kunne være en fodboldspiller, som vil være verdens bedste fodboldspiller. Den drøm vil motivere fodboldspilleren til at træne hårdt hver dag. For at fodboldspilleren kan nå sin drøm, skal der arbejdes med missioner og mindre delmål. Disse delmål afløser hinanden efter de bliver opnået. Det kunne være et mål om at spille i 2. division, der opnås og afløses af målet: at spille for en klub i superligaen. Det samme gør sig gældende for en virksomhed. Jeg ville finde en håndværksvirksomheds vision, mission og delmål, vil man først skulle finde en vision. Jeg ville finde visionen ved at stille disse spørgsmål:

Find visionen:

 • Hvorfor valgte du at lave netop denne virksomhed?
 • Hvad vil du gerne opnå med virksomheden?
 • Hvilke projekter og arbejdsopgaver ønsker du at virksomheden varetager?

Besvarelserne på disse spørgsmål vil jeg benytte til visionen. Et bud på en vision for en virksomhed kunne være:

“Vores kunder anser vores virksomhed som en værende den førende samarbejdspartner ved store byggerier i Danmark”.

Her vil man gå ind og udforme en vision, der omhandler medarbejderne, bæredygtighed, innovation og andre forhold.

Mission og kortsigtede mål

Når man skal finde missionen og de kortsigtede delmål er det oplagt at tage udgangspunkt i visionen. For at gøre visionen håndgribelig vil jeg identificere en mission. Jeg ville finde frem til en mission ved at spørge, hvad skal der til for at opnå visionen. I forhold til eksemplet ville svarene kunne være:

“Vores medarbejdere skal være servicemindede og de mest kvalificerede inden for murerarbejde. Vi skal være den førende samarbejdspartner ved store byggerier i vores by”.

Denne mission kan yderligere opdeles i delmål. Her gentages processen for at gøre det endnu mere håndgribeligt ved at identificere, hvad der skal til for at opnå missionen. Her er eksempler på et par delmål:

 • Vi skal have flere opgaver på store byggerier i vores by.
 • Vi skal tiltrække de mest kompetente murer.
 • Vore medarbejder skal specialuddannes i de enkelte arbejdsopgaver, som ofte udføres ved store byggerier.

Udover at belyse virksomhedens identitet, kan man benytte disse punkter til at planlægge markedsføringen. 

Markedsføring af håndværker

Identificer jeres målgruppe
Hvem er jeres målgruppe ?
Hvem er jeres primære og sekundære målgruppe ?

Vi har kigget på jeres mål og fået identificeret de delmål der arbejdes efter. Nu er det tid til at finde den primære målgruppe. En virksomhed kan have flere forskellige målgrupper; kigger man på rekruttering og salg er der forskel på hvem man henvender sig til.

Du kan med fordele kigge på de projekter og arbejdsopgaver I ønsker at varetage; i dette eksempel var det store byggerier. Her kigger du på, hvem som er beslutningstageren når der skal vælges et murerfirma til en given opgave. Herefter identificeres den sekundær målgruppe og vi kigge på personer eller virksomheder, der har indflydelse på beslutningstagerens valg.

Tidligere omtalte jeg rekruttering, og her kan der være en ny målgruppe. Her ville man kunne henvende sig til skolerne eller direkte til eleverne.

Jeg vil planlægge markedsføringen så vi direkte eller indirekte går efter at ramme den primære og sekundære målgruppe.

Lær målgruppen at kende

Hvis jeg skulle lave en effektfuld markedsføring af en håndværker, ville jeg lave en undersøgelse af målgruppen. Der findes flere metoder til at undersøge, hvordan målgruppen tænker. Her kan man lave en undersøgelse med få valgmuligheder, observere eller udføre dybdegående interviews. 

Du behøver ikke at benytte disse metoder, da du helt sikkert allerede har en god ide af hvem de er. Det er vigtigt, at du er klar over at denne type undersøgelser kan give dig ny viden og konkurrencefordele. Jeg ville undersøge målgruppen og øge kendskabet til disse punkter.

Segmenteringkriterier af målgruppen:

 • Hvor bor målgruppen?
 • Bor de i by eller på landet?
 • Alder?
 • Køn?
 • Kultur?
 • Humor?
 • Familie?
 • Indkomst?
 • Beskæftigelse?
 • Livsstil, interesser og hobbyer?
 • Hvilke events tager de til?
 • Holdning?
 • Færdigheder?
 • Medier: Hvilke platforme benytter de og hvornår?
 • Købemotiver?

Det er ikke alle punkter, der er lige nødvendige, men jeg ville fokusere på alder, beboelsesområde, køn, interesser, medier og købemotiver. Hvis vi tager udgangspunkt i målet om at få flere opgaver til virksomheden på store byggerier i jeres by, så skal vi have fat i beslutningstageren. Her er nogle antagelser om,  hvem målgruppen er; Målgruppen defineres som en enkelt person, da det er nemmere at forholde sig til.

Identificer målgruppen med persona

Han er en mand på 45-60 år, der tidligere har været håndværker. I dag er han bygherre, og han benytter ofte de samme entreprenørvirksomheder og håndværksvirksomheder til byggeprojekterne. Han bor nord for København med kone og et barn. Han interesserer sig for golf, mad, vin og rejser, og han kører Volvo. Han vil gerne tage det sikre valg og derfor undersøger han grundigt og tager overvejelserne op flere gange, før en beslutning træffes. Har man en gang vist at man leverer et tilfredsstillende stykke arbejde,  er han loyal over for servicen.

Markedsføring af håndværker

Modtag et uforpligtende tilbud på video og foto
40 42 20 16

Visuel identitet

Markedsføring af håndværker: Valg af farver

Inden der laves logo, visitkort, brochure, hjemmeside og andet markedsføring, er det vigtigt at vælge skrifttype og farver.
Fordelen ved at vælge dette nu er, at I får en rød tråd gennem alt materialet. Således fremstår I som værende professionelle, og I bliver mere genkendelige på nettet og i bybilledet.

Signaturfarve

Det kan være en god ide at vælge én signaturfarve, og en til to andre komplementærfarver som matcher denne. Når man skal vælge sin farve, kan man igen tage udgangspunkt i målgruppen. Det kan gøres ved at tage udgangspunkt i en farve, der matcher målgruppens købemotiver. Her er det også en fordel at analysere konkurrenterne, så man skiller sig ud. Hvis man fx ønsker en gul farve, vil det være oplagt at vælge en unik gul farve, så virksomheden skiller sig ud.

Her er et lille overblik over hvad forskellige farver symboliserer:

Blå: Professionalisme, styrke og tillid.

Rød: Mod og passion.

Grøn: Ro, sundhed, bæredygtighed.

Gul: Optimisme og opmærksomhed

Orange: Varme, glæde og kreativitet

Sort/hvid: Enkelthed

Valg af logo

Medmindre at du har gode grafiske evner, eller en medarbejder i virksomheden har, ville jeg prioritere at finde en grafisk designer. Simple logoer er ofte nemmere at huske og genkende, så undgå at gøre det for kompliceret. Det er specielt vigtigt når det gælder markedsføring af håndværker. Det bliver også meget svære at opfange et logo på en bil i forbifarten, hvis der sker for meget i logoet. Hvis I vælger at få produceret logoet eksternt, så har jeg her et par ting som I kan overveje:

Skab logoet:

 • Sørg for at gøre jer nogle tanker om logoet. Er der et bestemt element som skal indgå i logoet, bestemte farver eller skal det være en bestemt skrifttype? Disse overvejelser kan designeren hjælpe jer med.
 • Sørg for at modtage forskellige udkast til logoet, og aftal med designeren at I kan komme med rettelser og forslag til ændringer.
 • Sørg for at modtage logoet med farver og i sort/hvid
 • Sørg for at modtage logoet i forskellige størrelser, så det passer til web og I har en stor udgave til print, til jeres biler og evt til reklameskilte.
 • I bør også lave en aftale med grafikeren om, at I modtager arbejdsfilerne, en AI-fil og logoet i en PNG-fil. Bed eventuelt om logoet på henholdsvis hvid og sort baggrund. Sørg for at I har PNG versioner hvor der ikke er baggrund bag logoet.

Logo på tøj og biler

vær professionelle når i markedsfører håndværk

Jeg ser desværre at mange håndværksvirksomheder der ikke har logo på tøj og biler. Et logo på tøj og firmabiler signalerer professionalisme, og det er desuden gratis markedsføring.

I har mulighed for at skille jer ud fra andre virksomheder, ved at benytte jeres signaturfarve til biler og tøj. I kan med fordel matche arbejdstøjet og bilerne, men hvis der vælges en meget i øjenfaldende farve, kan det være en god ide at have de ansatte med ombord inden beslutningen tages. De ansatte skal også føle sig tilpasse i tøjet, ellers kan det have en negativ effekt på arbejdsmoralen.

Ideer til tryk på arbejdstøj og firmabiler

 • På forsiden af tøjet kan I have jeres virksomheds navn stående småt på fx højre side over brystet.
 • På bagsiden af tøjet kan I have stort logo med navn.
 • Vælg en farve til jeres tøj, eller sørg for at farven fremgår i større eller mindre grad.
 • Tekster skal fremstå klart og tydeligt, gerne en kontrastfarve til tøjet.
 • Logo og navn bagpå bukselommen, og logo og navn på højre lår.
 • Stort logo, stort navn, cvr-nummer og et kort slogan på bilen, og gerne virksomhedens telefonnummer.
 • Pas på med at putte for meget info på bilen.

Det er vigtigt at have styr på arbejdstøjet og firmabilerne inden I får taget billeder og lavet en reklamevideo.

Tryksager og mail

Visitkort, brochure og mailsignatur

Lav god markedsføring af håndværker ved at have en rød tråd i jeres marketings materiale. Benyt de samme farver til tøj, biler, visitkort, videoer, brochure og mailsignatur.

Udover farver som går igen, kan I overveje figurer og mønstre. Har I fx en hjemmeside hvor der er en trekantet opdeler, kan i putte den i bunden af jeres visitkort. Det handler om at ensrette jeres visuelle identitet, på den måde kan jeres kunder hurtigt genkende jer.

I kan også overveje at få lavet en online brochure som indeholder videoer, 360 graders foto, interview mm. Her er I velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud på kontakt@muvifo.dk.

Sørg for at I har en mailsignatur, hvor jeres logo, farve og kontaktinfo står. Der er mange måder at lave en mailsignatur på, og det kan være en fordel at ensrette den, så alle i virksomheden har samme signatur. Derudover er det en god ide at hver medarbejder har et billede, så kommunikationen med hver enkelt medarbejder virker personlig. Kig eventuelt jeres mails igennem, og få inspiration fra andres signatur. Her er en skabelon i kan benytte:

Skabelon til mail signatur:

Venlig hilsen / Best regards
(Navn)

(Virksomhedens navn) - (Den service i leverer) Skriv denne linje med fed skrift.
Tlf. ** ** ** **
(Hjemmeside)
(Adresse)
cvr: ********
(Logo)

(Opdeler med jeres signaturfarve).

(Billede af medarbejderen som har mailen, med hvid baggrund eller jeres signatur farve)

Markedsføring af håndværker med Hjemmeside

råd til jeres hjemmeside

Her er et par råd som du kan bruge som en tjekliste, og derved se om jeres hjemmeside kan forbedres visuelt. Som du ved er det en god ide at benytte jeres valgte farve, her er et par ekstra råd til markedsføring på en håndværkers hjemmeside.

 • Sørg for at have kontaktinformationer og telefonnummer er i toppen af siderne.
 • Pas på med at benytte for mange stockfotos, det giver troværdighed når jeres kunder kan gendkende ansigterne på jeres hjemmeside.
 • Når I viser medarbejdere på hjemmesiden, så gå efter troværdige billeder hvor de smiler eller er fokuseret.
 • I kan med fordel have fotos af domicil, lager, medarbejdere, maskiner, projekter og kundeservice på jeres sider.
 • Sørg for at have videoer. Det er en god måde at informere på, og så giver det jer SEO orienterede fordele. I kan fx vælge at have en præsentationsvideo på jeres forside og en kundetestimonial på kontaktsiden. På den måde kan I opbygge tillid og derved få flere henvendelser.

Markedsføring af håndværker

Modtag et uforpligtende tilbud på vdeo og foto
40 42 20 16

Video og foto

Professionel videoproduktion og fotografering

Som nævnt i afsnittet omkring jeres hjemmeside, kan i opdatere jeres hjemmeside med diverse fotos og videoer. Det samme gør sig gældende for jeres social medier. Hvis I ikke har så meget aktivitet på jeres sociale medier, så vil jeg råde jer til at påbegynde det. Det er mit indtryk, at mange håndværkere får deres opgaver igennem mund-til-mund, og at mange håndværkere ikke er aktive på sociale medier. Derfor har du en fordel.

En måde hvorpå man kan begynde at blive aktiv på de sociale medier, kan være ved at ligge disse ting op.

Ideer til opslag:

 • Lig et billede op af dagens arbejde og nye projekter.
 • Del succesoplevelser som virksomhedsejer og de ansattes bedrifter.
 • Fortæl om jeres nye samarbejdspartnere.
 • Fortæl om jeres ansatte, nye ansatte og hvis I søger ansatte.
 • Fortæl om jeres nuværende services og nye arbejdsopgaver I kan varetage.
 • Har I købt tøj, biler, mad, kaffe, maskiner eller andet af en anden virksomhed, så fortæl om det. Dette vil især være effektivt hvis den nævnte virksomhed er velkendt I jeres lokalområde.

I behøver ikke andet end et billeder og et par linjer. Det er en god måde at vise jeres virksomhed frem på, så jeres kunder ved hvem I er. Det handler om at være i top-of-mind, så det er jeres virksomhed de huske og vælger. Du kan få flere ideer til videoer og fotos her.

Få flere kunder med videoproduktion og fotografering

Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du ønsker at modtage et uforpligtende tilbud på videoproduktion eller fotografering.

Bliv fundet på Google

SEO og Google AdWords

Når din virksomhed skal findes på google, kan man ligge fokus på SEO og Google Adwords. Forskellen er at SEO er langsigtet, hvor du forsøger at have en god placering på Google. Google Adwords er kortsigtet, hvor du annoncere dig til tops i den periode annoncen kører. Uden at gå for meget i detaljer, kan det være en fordel at kombinere disciplinerne. 

Mit bedste råd i forhold til SEO og Google Adwords er at du ligger tid i søgeordsanalysen. De søgeord som du vælger, er de ord som du gerne vil findes på ved en googlesøgning. Derfor er det relevant at vælge ord uden for meget konkurrence, som mange søger på og som tiltrækker den rigtige målgruppe. Her kan du overveje om du tiltrækker en købervillig målgruppe, eller om det er personer som søger information uden nogen købermæssig hensigt.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn

Håber du kan bruge min vejledning

Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du ønsker at modtage et uforpligtende tilbud på videoproduktion eller fotografering.

Markedsføring af håndværker med Videoproduktion

Reklamefilm

Professionel reklamefilm som din virksomhed kan bruge på hjemmeside og sociale medier.

Biografreklame

Reklamefilm til biografen som skiller sig ud og gør at din reklame bliver husket.

TV-reklame

Reklame på nationale og regionale kanaler, med fokus på salg eller branding.

Drone Video

Droneoptagelser af en certificeret dronepilot, med alle tilladelser på plads.

Produktvideo

Produktvideo til B2C og B2B som fremviser dit produkt unikt med korrekte farver.

Busreklame

Grafisk eller optaget reklame til loop i busserne eller design til print på busfacaderne.

Markedsføring af håndværker med fotografering

Madfotografering

Madfotografering og redigering tilpasset Instagram, hjemmeside og Facebook.

Portrætfoto

Portrætfoto og gruppebillede på din virksomheds visitkort, tryksager og din hjemmeside.

Produktbilleder

Produktbilleder med en rolig baggrund eller stemnings orienteret fotografering.

Drone Foto

Professionelle drone fotos af en certificeret dronepilot, med tilladelser på plads.

360 Graders Foto

360 graders foto af lokaler, lokation, bygninger eller din helt egen virtuelle tur.

Vejledning

Du er altid velkommen til at henvende dig hvis du har brug for vejledning.